ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 98.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 88.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.17 ทอง 12  
13 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.83 ทอง 14  
15 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 79.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.67 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน