ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปะทิววิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 82.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -  
15 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน