ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 81.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80.80 ทอง 21  
24 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.40 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน