ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 88.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 87.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนเสาธงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.90 เงิน 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75.10 เงิน 22  
23 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน