รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 1. นายซาฮาบุดดีน  ดะกา
2. นายมูฮัมหมัดซอฟาร์  วามิง
3. นายมูฮำหมัดฮาฟิซ  ฮาแว
4. นายอับดุลฮาฟิส  อาลี
5. นายอิรฟาน  มาสายา
 
1. นางไซนูน  มาฮะ
2. นายรอซาลี  สามะ