รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายซารีฟี  บูยา
2. นางสาวมุสดานี  บอรอซู
3. เด็กชายมูหัมมัดไซฟู  สางี
4. เด็กชายมูฮำหมัดสากีฟ  ยูโซ๊ะ
5. เด็กชายสูไลมาน  ยาเต็ง
6. เด็กหญิงอาอีซะห์  ดือราแม
7. เด็กชายอีรฟาน  ลาเต๊ะ
8. เด็กชายฮาเซ็น  มะดง
 
1. นางสาวดาริณี  อาลี
2. นายซุลกิฟลี  ลอดิง
3. นางสาวจรรยมณฑน์  หนูชู
 
2 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กชายกอบี  แซแมง
 
1. นางสาวซูไฮดา  สานิตา