การแก้ไข-เปลี่ยนแปลง ข้อมูลผู้แข่งขัน
 
 ประกาศ เรื่องการปิดระบบแก้ไข-เปลี่ยนตัว   ฝ่ายควบคุมระบบบริหารจัดการแข่งขัน ได้ปิดระบบยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนตัว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 11  ธันวาคม 2562  เวลา  21.00 น. ซึ่งได้เปิดให้ยื่นคำร้องมาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - วันที่   11   ธันวาคม  2562 เป็นเวลา 12 วัน    หลังจากนี้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนตัว ด้วยเหตุผลใดๆ  ให้ติดต่อโดยตรงกับศูนย์จัดการแข่งขัน  ตามหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แข่งขัน ในเมนูที่ 11 ด้านซ้ายของเว็บแข่งขัน หรือทาง e-mail  ศูนย์แข่งขันเมนู 20   
สำหรับรูปถ่ายสามารถเพิ่มได้จนกว่าจะพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม  

 
 
วันเสาร์ ที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 10:39 น.