ศูนย์จัดการแข่งขันพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
ศูนย์จัดการแข่งขันสังกัด สพม ทั้ง 21 ศูนย์  จัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่  23  ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 10:14 น.