8. แผนที่/แผนผังสนามแข่งขัน

แผนที่/แผนผังสนามแข่งขัน ระดับ สพม.
การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562


แผนที่/แผนผังสนามแข่งขันระดับสพม          แผนที่

 1. แผนผังโรงเรียนทุ่งสง      แผนที่

 2. แผนผังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้      แผนที่

 3. แผนผังโรงเรียนเบญจมฯ      แผนที่

 4. แผนผังโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช      แผนที่

 5. แผนผังโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช     แผนที่

 6. แผนผังโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณนครศรีธรรมราช      แผนที่

 7. แผนผังโรงเรียนปากพนัง      แผนที่

 8. แผนผังโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา     แผนที่

 9. แผนผังสวนสาธารณะสนามหน้าเมือง      แผนที่

 10. แผนผังศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.       แผนที่

 11. แผนผังห้างเซ็นทรัลพล่าซ่า ชั้น 1       แผนที่

/