หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 628
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หาดสำราญวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84 ทอง 4
5 สวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83 ทอง 5
6 ศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82 ทอง 6
7 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81 ทอง 7
8 จุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 8
9 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76 เงิน 9
10 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74 เงิน 10
11 สิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73 เงิน 11
12 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 70 เงิน 12
13 ทุ่งโพธิ์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 65 ทองแดง 13
14 สตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 64 ทองแดง 14
15 ปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 661
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.80 ทอง 4
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.20 ทอง 5
6 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.40 ทอง 6
7 วีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.80 ทอง 7
8 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84.40 ทอง 8
9 กระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84.20 ทอง 9
10 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 83.80 ทอง 10
11 ละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.80 ทอง 10
12 เมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.20 ทอง 12
13 นบพิตำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง 13
14 ชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.20 ทอง 14
15 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79.80 เงิน 15
16 สอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79.60 เงิน 16
17 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78.80 เงิน 17
18 สตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 78.60 เงิน 18
19 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.20 เงิน 19
20 สตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76.20 เงิน 20
21 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75.40 เงิน 21
22 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74.60 เงิน 22
23 ตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74.40 เงิน 23
24 ทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 70.40 เงิน 24

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 97.66 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพมิตรศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.80 ทอง 4
5 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90.80 ทอง 5
6 กันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.60 ทอง 6
7 ทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90.60 ทอง 6
8 กำแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง 8
9 สวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.20 ทอง 9
10 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.60 ทอง 10
11 ปะทิววิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 กัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง 4
5 นราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81 ทอง 5
6 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80 ทอง 6
7 ฉวางรัชดาภิเษก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 6
8 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง 6
9 สตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77 เงิน 9
10 รัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 10
11 วิเชียรประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76 เงิน 10
12 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76 เงิน 10
13 สุวรรณไพบูลย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74 เงิน 13
14 เมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74 เงิน 13
15 สวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72 เงิน 15
16 สุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72 เงิน 15
17 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 71 เงิน 17
18 กระแสสินธุ์วิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 70 เงิน 18
19 สายบุรีอิสลามวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70 เงิน 18
20 ตรังคริสเตียนศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 20
21 สตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 68 ทองแดง 20
22 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 20
23 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 65 ทองแดง 23
24 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 64 ทองแดง 24
25 สิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63 ทองแดง 25
26 สอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 61 ทองแดง 26
27 จงฝามูลนิธิ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 21 เข้าร่วม 27

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีพังงา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91.40 ทอง 4
5 วัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91.40 ทอง 4
6 มัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90 ทอง 6
8 วิเชียรมาตุ 2 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง 6
9 ทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.60 ทอง 9
10 บ้านเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.60 ทอง 9
11 ปะทิววิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.60 ทอง 9
12 ศรีวารินทร์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 88.60 ทอง 9
13 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87 ทอง 13
14 สตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 87 ทอง 13
15 ราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.80 ทอง 15
16 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.80 ทอง 15
17 เบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.80 ทอง 15
18 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.80 ทอง 18
19 ราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.80 ทอง 18
20 เขาทะลุพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.80 ทอง 18
21 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83.60 ทอง 21
22 หัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.60 ทอง 22
23 สิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.40 ทอง 23
24 ลำภูราเรืองวิทย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81 ทอง 24

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 98.50 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีพังงา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 97.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95.90 ทอง 4
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 95.60 ทอง 5
6 ลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94.50 ทอง 6
7 รือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 93.50 ทอง 7
8 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 92.60 ทอง 8
9 วังหินวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.80 ทอง 9
10 เบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.20 ทอง 10
11 สงขลาวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90.40 ทอง 11
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 89.80 ทอง 12
13 เขาทะลุพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.80 ทอง 13
14 สระแก้วรัตนวิทย์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.80 ทอง 14
15 ราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86.90 ทอง 15
16 ปะทิววิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง 16
17 ชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.30 ทอง 17
18 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.20 ทอง 18
19 ทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.50 ทอง 19
20 วัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.70 ทอง 20
21 ไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.80 ทอง 21
22 รัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 22
23 สภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.20 ทอง 23
24 สตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) - -
25 สวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตะกุกใต้ศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปะทิววิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91.83 ทอง 4
5 วิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89.30 ทอง 5
6 ละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89 ทอง 6
7 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 89 ทอง 6
8 บางดีวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87.60 ทอง 8
9 ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83.60 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุราษฎร์ธานี 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.20 ทอง 4
5 บูรณะรำลึก สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80.80 ทอง 5
6 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80.20 ทอง 6
7 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77.20 เงิน 7
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 77 เงิน 8
9 ห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.40 เงิน 9
10 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.40 เงิน 10
11 ดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 74.20 เงิน 11
12 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74.20 เงิน 11
13 สวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73.60 เงิน 13
14 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.60 เงิน 13
15 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.40 เงิน 15
16 พนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73.20 เงิน 16
17 ปะทิววิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72.80 เงิน 17
18 พิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 72.40 เงิน 18
19 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 72.20 เงิน 19
20 กัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72 เงิน 20
21 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71.60 เงิน 21
22 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71.20 เงิน 22
23 พิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 68.60 ทองแดง 23
24 นราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67.60 ทองแดง 24
25 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66 ทองแดง 25
26 สวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65.60 ทองแดง 26
27 กาบังพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65 ทองแดง 27
28 เบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 60.20 ทองแดง 28

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 93.80 ทอง ชนะเลิศ
2 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีพังงา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 89.80 ทอง 5
6 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.70 ทอง 6
7 ยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 88.50 ทอง 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.40 ทอง 8
9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 87.50 ทอง 9
10 วิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.40 ทอง 10
11 เขาทะลุพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.40 ทอง 11
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.60 ทอง 12
13 หงษ์เจริญวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.50 ทอง 13
14 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 82 ทอง 14
15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.60 ทอง 15
16 เสาธงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.40 ทอง 16
17 คลองแดนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80.60 ทอง 17
18 วังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79.20 เงิน 18
19 ร่มเกล้า สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.90 เงิน 19
20 ราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.60 เงิน 20
21 ทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.40 เงิน 21
22 ทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75.10 เงิน 22
23 เคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73.80 เงิน 23
24 หานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.40 เงิน 24
25 ราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มอ.วิทยานุสรณ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มูลนิธิอาซิซสถาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70 เงิน 4
5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 5
6 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 61 ทองแดง 6
7 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60.70 ทองแดง 7
8 ดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 60.30 ทองแดง 8
9 ตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 60 ทองแดง 9
10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 56.70 เข้าร่วม 10
11 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 55 เข้าร่วม 11
12 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 53.70 เข้าร่วม 12
13 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52.70 เข้าร่วม 13
14 สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 51.70 เข้าร่วม 14
15 ภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 50 เข้าร่วม 15
16 ปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 46 เข้าร่วม 16
17 เบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 45.70 เข้าร่วม 17
18 พิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 43.30 เข้าร่วม 18
19 นราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 39.30 เข้าร่วม 19
20 สวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 39.30 เข้าร่วม 19
21 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 39 เข้าร่วม 21
22 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 37 เข้าร่วม 22
23 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 36 เข้าร่วม 23
24 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 32 เข้าร่วม 24
25 รัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 26.70 เข้าร่วม 25

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 นาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91 ทอง 4
5 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90 ทอง 5
6 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89 ทอง 6
7 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88 ทอง 7
8 ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 87 ทอง 8
9 เมืองหลังสวน สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง 9
10 จุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง 10
11 ภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 74 เงิน 11
12 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 683
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 99.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตรังคริสเตียนศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94 ทอง 4
5 สตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง 5
6 ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84 ทอง 6
7 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83 ทอง 7
8 สิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง 8
9 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75 เงิน 9
10 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74 เงิน 10
11 กะทู้วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 73 เงิน 11
12 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72 เงิน 12
13 เกาะพะงันศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68 ทองแดง 13
14 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67 ทองแดง 14
15 ปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง 15
16 สตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 65 ทองแดง 16
17 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64 ทองแดง 17
18 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 63 ทองแดง 18
19 ศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 62 ทองแดง 19
20 เบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 61 ทองแดง 20
21 จุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 58 เข้าร่วม 21
22 มูลนิธิอาซิซสถาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 57 เข้าร่วม 22
23 เทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 56 เข้าร่วม 23

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93.16 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 91.50 ทอง 4
5 กัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90.16 ทอง 5
6 พะตงวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 89.83 ทอง 6
7 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.83 ทอง 7
8 ละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.33 ทอง 8
9 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 86.66 ทอง 9
10 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง 10
11 เวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86 ทอง 10
12 สิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.66 ทอง 12
13 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.66 ทอง 13
14 กำแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 83.66 ทอง 14
15 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง 15
16 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.66 ทอง 16
17 ทุ่งสงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.50 ทอง 17
18 นราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82 ทอง 18
19 ศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.66 ทอง 19
20 สตรีปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81 ทอง 20
21 ดรุโณทัย สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.66 เงิน 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง 4
5 ทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82 ทอง 5
6 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77 เงิน 6
7 มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72 เงิน 7
8 สวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 70 เงิน 8
9 สตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 66 ทองแดง 9
10 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 10
11 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 60 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 81.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุราษฎร์ธานี 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81 ทอง 4
5 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80.80 ทอง 5
6 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.10 ทอง 6
7 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79.50 เงิน 7
8 ศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน 8
9 สวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.90 เงิน 9
10 พิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 77.40 เงิน 10
11 ชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.30 เงิน 11
12 ชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76.10 เงิน 12
13 ราชประชานุเคราะห์ 35 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 75.60 เงิน 13
14 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.40 เงิน 14
15 ตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75 เงิน 15
16 ห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 15
17 สตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74.60 เงิน 17
18 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.20 เงิน 18
19 พรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.10 เงิน 19
20 ลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73 เงิน 20
21 เบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71.90 เงิน 21
22 เมืองถลาง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 71.50 เงิน 22
23 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71.10 เงิน 23
24 คันธพิทยาคาร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70.90 เงิน 24
25 นราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70.40 เงิน 25
26 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 69.80 ทองแดง 26
27 สวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.30 ทองแดง 27
28 เบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67.80 ทองแดง 28
29 กาบังพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66.40 ทองแดง 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 65.70 ทองแดง ชนะเลิศ
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 64.57 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บูรณะรำลึก สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 58.10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 56.20 เข้าร่วม 4
5 ปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 55.20 เข้าร่วม 5
6 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 55 เข้าร่วม 6
7 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 54.75 เข้าร่วม 7
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 51.52 เข้าร่วม 8
9 สตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 50.55 เข้าร่วม 9
10 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 49.45 เข้าร่วม 10
11 มัธยมสุไหงปาดี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 46.25 เข้าร่วม 11
12 ท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 45.57 เข้าร่วม 12
13 นิรมลชุมพร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 45.20 เข้าร่วม 13
14 สวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 43.35 เข้าร่วม 14
15 ร่มเกล้า สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 41.80 เข้าร่วม 15
16 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 41.15 เข้าร่วม 16
17 พนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 40.85 เข้าร่วม 17
18 สวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 37.40 เข้าร่วม 18
19 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 37.20 เข้าร่วม 19
20 ตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 36 เข้าร่วม 20
21 ดอนสักผดุงวิทย์ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 35 เข้าร่วม 21
22 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 33.20 เข้าร่วม 22
23 สตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 712
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67.08 ทองแดง 4
5 สอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 58.91 เข้าร่วม 5
6 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 55.96 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68.20 ทองแดง ชนะเลิศ
2 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 57.20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 56.40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 56 เข้าร่วม 4
5 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 54.40 เข้าร่วม 5
6 สตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 53.80 เข้าร่วม 6
7 ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 46.60 เข้าร่วม 7
8 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 44.60 เข้าร่วม 8
9 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 44 เข้าร่วม 9
10 วิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 43 เข้าร่วม 10
11 พิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 42.60 เข้าร่วม 11
12 นาบอน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 41.80 เข้าร่วม 12
13 สะบ้าย้อยวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 39.20 เข้าร่วม 13
14 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 39 เข้าร่วม 14
15 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 38.60 เข้าร่วม 15
16 ตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 38.20 เข้าร่วม 16
17 สอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 35.40 เข้าร่วม 17
18 สวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 35 เข้าร่วม 18
19 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 34.80 เข้าร่วม 19
20 เมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 34.60 เข้าร่วม 20
21 ควนเกยสุทธิวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 34.20 เข้าร่วม 21
22 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 34.20 เข้าร่วม 21
23 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 31.80 เข้าร่วม 23
24 สิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 31 เข้าร่วม 24
25 ร่มเกล้า สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 30.60 เข้าร่วม 25

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 657
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทุ่งสงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.33 ทอง 4
5 จุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82.67 ทอง 5
6 สภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.67 ทอง 6
7 ทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 81 ทอง 7
8 เทศบาล ๕ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง 8
9 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80 ทอง 8
10 กำแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78.67 เงิน 10
11 สวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.66 เงิน 11
12 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.33 เงิน 12
13 สอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75.66 เงิน 13
14 สุคิรินวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.66 เงิน 13
15 ท่าข้ามวิทยาคาร สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75 เงิน 15
16 สตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 72.66 เงิน 16
17 ระโนดวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 71 เงิน 17
18 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 68.66 ทองแดง 18
19 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 67.33 ทองแดง 19
20 ศรีวารินทร์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 61.67 ทองแดง 20
21 พนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60.66 ทองแดง 21
22 ตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 0 เข้าร่วม
23 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 0 เข้าร่วม
24 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม
25 สตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 0 เข้าร่วม
26 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 0 เข้าร่วม
27 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 607
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าอุแทพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87 ทอง 4
5 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.40 ทอง 5
6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 81.80 ทอง 6
7 วิเชียรมาตุ 3 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.20 ทอง 7
8 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81 ทอง 8
9 เบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.40 ทอง 9
10 ประชาวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80.20 ทอง 10
11 เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.80 เงิน 11
12 หานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.60 เงิน 12
13 หงษ์เจริญวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน 13
14 ราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76 เงิน 14
15 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75.40 เงิน 15
16 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.20 เงิน 16
17 ชะแล้นิมิตวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73.60 เงิน 17
18 พัฒนศึกษา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 70.20 เงิน 18
19 ราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65.60 ทองแดง 19
20 ธัญธารวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64 ทองแดง 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 95.80 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.80 ทอง 4
5 กันตังรัษฎาศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89.60 ทอง 5
6 สุราษฎร์พิทยา 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.60 ทอง 6
7 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84.20 ทอง 7
8 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.80 ทอง 8
9 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.60 ทอง 9
10 ชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81 ทอง 10
11 ทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.80 ทอง 11
12 ราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 78.60 เงิน 12
13 นาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76.20 เงิน 13
14 ราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 74.60 เงิน 14
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73.40 เงิน 15
16 ท่าข้ามวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72.20 เงิน 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 635
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สุราษฎร์ธานี 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชลธารวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 88.67 ทอง 4
5 บ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.33 ทอง 5
6 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง 6
7 ทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.67 ทอง 7
8 เบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81.33 ทอง 8
9 แสงทองวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80.33 ทอง 9
10 ท่าข้ามวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79.33 เงิน 10
11 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79.33 เงิน 10
12 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79 เงิน 12
13 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 79 เงิน 12
14 บูรณะรำลึก สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.33 เงิน 14
15 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.67 เงิน 15
16 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.67 เงิน 15
17 ธรรมโฆสิต สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77.33 เงิน 17
18 รัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.33 เงิน 17
19 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77 เงิน 19
20 สตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76.67 เงิน 20
21 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.33 เงิน 21
22 เกาะยาววิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 76.33 เงิน 21
23 ไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.67 เงิน 23
24 ราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.33 เงิน 24
25 สุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70 เงิน 25
26 นาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 69.67 ทองแดง 26
27 สตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 69.33 ทองแดง 27
28 เดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.67 ทองแดง 28
29 บันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.33 ทองแดง 29
30 นราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67.33 ทองแดง 30

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 725
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80 ทอง 5
6 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 5
7 ดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 78 เงิน 7
8 สตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 78 เงิน 7
9 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77 เงิน 9
10 ทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77 เงิน 9
11 พรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77 เงิน 9
12 ชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76 เงิน 12
13 กอบกุลวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75 เงิน 13
14 สทิงพระวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75 เงิน 13
15 สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75 เงิน 13
16 มูลนิธิอาซิซสถาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74 เงิน 16
17 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74 เงิน 16
18 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73 เงิน 18
19 สวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72 เงิน 19
20 กระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 71 เงิน 20
21 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 71 เงิน 20
22 ห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 71 เงิน 20
23 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 70 เงิน 23
24 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69 ทองแดง 24
25 ธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 25
26 นราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66 ทองแดง 26
27 สวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 62 ทองแดง 27
28 กาบังพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 47 เข้าร่วม 28

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 187
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 19 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าข้ามวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นบพิตำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปากแพรกวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82 ทอง 4
5 กระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 81 ทอง 5
6 ปากพูน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72 เงิน 6
7 โศภนคณาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุราษฎร์ธานี 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 97.30 ทอง ชนะเลิศ
2 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.60 ทอง 4
5 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.60 ทอง 5
6 สวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.30 ทอง 6
7 ศรีธรรมราชศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.30 เงิน 7
8 รัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.30 เงิน 8
9 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.60 เงิน 9
10 เบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.60 เงิน 9
11 พิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75 เงิน 11
12 ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 74.60 เงิน 12
13 ภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 74.60 เงิน 12
14 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70.30 เงิน 14
15 นิคมพัฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 69 ทองแดง 15
16 สตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69 ทองแดง 15
17 ราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 68 ทองแดง 17
18 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 68 ทองแดง 17
19 วิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67.60 ทองแดง 19
20 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 66.30 ทองแดง 20
21 สุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65.60 ทองแดง 21
22 ศิริราษฏร์สามัคคี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65.30 ทองแดง 22
23 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 65 ทองแดง 23
24 หานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง 23
25 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 64.30 ทองแดง 25
26 สตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 63.60 ทองแดง 26
27 เดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 61.30 ทองแดง 27
28 ทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59.60 เข้าร่วม 28
29 ราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59.30 เข้าร่วม 29
30 นราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 58 เข้าร่วม 30

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 646
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 91.42 ทอง 4
5 ไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 89.33 ทอง 5
6 ละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.33 ทอง 6
7 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง 7
8 ชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.83 ทอง 8
9 ยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 87 ทอง 9
10 ตรังรังสฤษฎ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.17 ทอง 10
11 ราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.17 ทอง 11
12 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง 12
13 ดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83.67 ทอง 13
14 ทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.67 ทอง 13
15 ประตูโพธิ์วิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83.50 ทอง 15
16 สอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.33 ทอง 16
17 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83.08 ทอง 17
18 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.33 ทอง 18
19 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.33 ทอง 18
20 ทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.33 เงิน 20
21 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.33 เงิน 20
22 ชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.33 เงิน 22
23 สุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70.83 เงิน 23
24 ดาวรุ่งวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 627
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 4
5 ศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77 เงิน 5
6 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76 เงิน 6
7 เทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75 เงิน 7
8 สวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74 เงิน 8
9 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73 เงิน 9
10 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72 เงิน 10
11 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71 เงิน 11
12 สตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70 เงิน 12
13 สิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92.66 ทอง ชนะเลิศ
2 เขาพังไกร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลเมืองภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.66 ทอง 4
5 ดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 81.66 ทอง 5
6 ลำภูราเรืองวิทย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.66 ทอง 5
7 สตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81.33 ทอง 7
8 ละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80 ทอง 8
9 ตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 79.66 เงิน 9
10 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79.66 เงิน 9
11 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.33 เงิน 11
12 เบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78.33 เงิน 11
13 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 76.66 เงิน 13
14 ศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76 เงิน 14
15 ตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.33 เงิน 15
16 สตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69.66 ทองแดง 16
17 ขนอมพิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69.33 ทองแดง 17
18 สตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 68.66 ทองแดง 18
19 ศรีวารินทร์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.33 ทองแดง 19
20 เบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 67.66 ทองแดง 20
21 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 67.33 ทองแดง 21
22 สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 66.33 ทองแดง 22
23 นาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 66 ทองแดง 23
24 พะโต๊ะวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 65.67 ทองแดง 24
25 สภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64.66 ทองแดง 25
26 ระโนดวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 63.33 ทองแดง 26
27 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม
28 ยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 0 เข้าร่วม
29 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 684
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 4
5 บ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79 เงิน 5
6 เทศบาลเมืองภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 78 เงิน 6
7 สตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 77 เงิน 7
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 8
9 ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 74 เงิน 9
10 ทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73 เงิน 10
11 มอ.วิทยานุสรณ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 72 เงิน 11
12 สวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 71 เงิน 12
13 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69 ทองแดง 13
14 ธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 14
15 จุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67 ทองแดง 15
16 สิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง 16
17 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65 ทองแดง 17
18 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 30 เข้าร่วม 18
19 ปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 30 เข้าร่วม 18
20 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 30 เข้าร่วม 18
21 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 30 เข้าร่วม 18
22 ศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 30 เข้าร่วม 18
23 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 30 เข้าร่วม 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 715
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.91 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 81.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80.83 ทอง 4
5 สตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.50 ทอง 5
6 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77.66 เงิน 6
7 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.83 เงิน 7
8 สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73.33 เงิน 8
9 วิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.91 เงิน 9
10 เบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72.83 เงิน 10
11 สวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72.16 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน