สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1] ได้  152  เหรียญทอง  37  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 205 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1] ได้  146  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 203 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1] ได้  143  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 205 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1] ได้  133  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 193 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1] ได้  127  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 184 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2] ได้  126  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 201 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1] ได้  126  เหรียญทอง  42  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 186 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2] ได้  123  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 187 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1] ได้  112  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1] ได้  112  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 175 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3] ได้  104  เหรียญทอง  36  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 157 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3] ได้  103  เหรียญทอง  38  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 163 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2] ได้  94  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 173 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1] ได้  92  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 162 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4] ได้  92  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 137 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1] ได้  89  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 170 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2] ได้  89  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 158 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2] ได้  82  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 160 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2] ได้  78  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 158 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3] ได้  78  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 149 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1] ได้  67  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 148 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1] ได้  57  เหรียญทอง  40  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 115 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1] ได้  56  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 125 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1] ได้  52  เหรียญทอง  36  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 114 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2] ได้  39  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 112 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 3] ได้  22  เหรียญทอง  32  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2] ได้  22  เหรียญทอง  27  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 3] ได้  21  เหรียญทอง  32  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 2] ได้  17  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 71 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 3] ได้  16  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ