สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 067 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 3 11 6
2 068 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 2 4 3
3 069 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 18 99 40
4 070 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 1 1 1
5 071 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 16 25 24
6 072 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 6 10 8
7 073 โรงเรียนบ้านนาสาร 33 86 57
8 074 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 3 7 4
9 075 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 3 2
10 076 โรงเรียนพระแสงวิทยา 29 125 54
11 077 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 7 16 12
12 078 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 2 2 2
13 080 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 10 21 15
14 081 โรงเรียนเวียงสระ 46 176 84
15 079 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) 4 4 4
รวม 181 590 316
906

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]