สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 063 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 9 33 20
2 048 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 34 84 55
3 049 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 2 4 4
4 050 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 7 12 10
5 051 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 4 12 8
6 052 โรงเรียนท่าชนะ 7 10 10
7 054 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 1 2 2
8 055 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 4 14 7
9 056 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 16 32 22
10 057 โรงเรียนพนมศึกษา 15 59 31
11 058 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 52 190 89
12 059 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 2 4 4
13 060 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 5 13 8
14 062 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 4 18 9
15 065 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 1 3 2
16 066 โรงเรียนไชยาวิทยา 19 109 36
17 053 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 2 4 2
18 061 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก 2 2 2
19 064 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 7 24 10
รวม 193 629 331
960

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]