สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 032 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 1 3 2
2 026 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 4 10 8
3 028 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 23 72 39
4 029 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 7 15 11
5 030 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 5 10 7
6 033 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 3 7 5
7 034 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 3 5 4
8 037 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 52 162 91
9 038 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 21 46 36
10 039 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 25 91 44
11 040 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 6 47 15
12 041 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 3 6 5
13 042 โรงเรียนเกาะสมุย 7 20 11
14 044 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 5 36 14
15 047 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 24 139 53
16 025 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 2 2 2
17 031 โรงเรียนธิดาแม่พระ 3 5 4
18 036 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 2 27 3
19 043 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1 4 2
20 045 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 9 77 18
21 027 โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 2 4 3
22 035 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 4 19 8
23 046 โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 2 1
รวม 213 809 386
1195

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]