สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 335 โรงเรียนกำแพงวิทยา 29 116 54
2 336 โรงเรียนควนโดนวิทยา 3 7 6
3 337 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 11 37 20
4 338 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1 1 1
5 339 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 2 2 2
6 340 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 2 3 3
7 341 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 40 106 65
8 344 โรงเรียนละงูพิทยาคม 13 71 34
9 345 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 43 123 76
10 346 โรงเรียนสตูลวิทยา 24 61 36
11 347 โรงเรียนสาครพิทยาคาร 3 5 4
12 342 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 3 20 7
13 343 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 11 82 32
รวม 185 634 340
974

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]