สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 318 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 5 8 8
2 319 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 8 19 11
3 320 โรงเรียนจะนะวิทยา 2 2 2
4 321 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 2 3 3
5 322 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 36 134 63
6 323 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ 3 3 3
7 327 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 9 37 20
8 328 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 63 223 125
9 331 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 3 4 4
10 332 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 6 12 9
11 333 โรงเรียนเทพา 8 21 12
12 334 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 6 31 14
13 324 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 1 2 2
14 326 โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ 1 1 1
15 329 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 1 1 1
16 330 โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา 1 3 2
17 325 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 12 32 23
รวม 167 536 303
839

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]