สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 299 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 7 24 14
2 302 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 3 2
3 303 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 9 27 15
4 308 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 16 64 31
5 309 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 3 25 10
6 312 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 24 148 52
7 313 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 58 138 95
8 314 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 19 82 38
9 315 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 36 188 73
10 298 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 2 2 2
11 300 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 2 5 2
12 301 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 4 5 4
13 304 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 2 6 3
14 305 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1 3 2
15 306 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 6 10 8
16 307 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ 2 4 2
17 310 โรงเรียนศรีนคร 6 11 8
18 311 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 3 3 3
19 317 โรงเรียนแสงทองวิทยา 3 7 4
20 316 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) 5 16 10
รวม 209 771 378
1149

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]