สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 283 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 2 3 3
2 284 โรงเรียนคลองแดนวิทยา 3 9 4
3 285 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 2 5 4
4 287 โรงเรียนธรรมโฆสิต 6 14 11
5 288 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 33 200 79
6 289 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 79 300 133
7 290 โรงเรียนระโนดวิทยา 7 14 11
8 292 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 39 141 76
9 293 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 5 12 9
10 294 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 2 6 4
11 295 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 4 10 8
12 286 โรงเรียนดาวนายร้อย 2 3 3
13 291 โรงเรียนวชิรานุกูล 1 16 5
14 297 โรงเรียนแจ้งวิทยา 3 5 3
15 296 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 11 27 15
รวม 199 765 368
1133

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]