สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 220 โรงเรียนกระบุรีวิทยา 18 59 32
2 221 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 10 20 16
3 222 โรงเรียนปากจั่นวิทยา 10 28 19
4 224 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 52 138 83
5 226 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 3 8 6
6 227 โรงเรียนสตรีระนอง 60 166 102
7 228 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 4 10 7
8 223 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 1 1 1
9 225 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 4 7 6
รวม 162 437 272
709

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]