สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 278 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 3 7 4
2 280 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 17 48 31
3 282 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน 58 118 86
4 277 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 9 12 10
5 279 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 5 10 7
6 281 โรงเรียนธีรวิทยา 2 8 5
รวม 94 203 143
346

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]