สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 268 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 89 313 161
2 270 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 2 4 3
3 271 โรงเรียนสตรียะลา 32 57 47
4 272 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 21 80 44
5 269 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 2 6 4
รวม 146 460 259
719

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]