สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 212 โรงเรียนวิชิตสงคราม 3 16 7
2 202 โรงเรียนกะทู้วิทยา 9 20 14
3 208 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 47 145 85
4 213 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 1 5 2
5 214 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 43 141 72
6 215 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 28 87 45
7 216 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 3 3 3
8 219 โรงเรียนเมืองถลาง 17 44 27
9 203 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 8 16 8
10 204 โรงเรียนดาราสมุทร 3 12 7
11 205 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 2 11 4
12 206 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 2 2 2
13 207 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 1 1 1
14 209 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 6 30 13
15 210 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 3 7 4
16 201 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ 1 3 2
17 217 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2 2 2
18 218 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 3 6 4
19 211 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 6 60 20
รวม 188 611 322
933

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]