สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 113 โรงเรียนกงหราพิชากร 4 6 6
2 114 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 4 10 7
3 115 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 4 4 4
4 116 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 1 1 1
5 117 โรงเรียนตะโหมด 39 119 69
6 118 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 15 30 21
7 119 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 1 1 1
8 120 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 21 37 28
9 121 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 6 33 14
10 122 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 2 2 2
11 123 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 10 23 18
12 124 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 46 197 82
13 125 โรงเรียนเขาชัยสน 34 130 57
รวม 187 593 310
903

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]