สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 256 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 9 32 16
2 258 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 7 11 9
3 259 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 15 35 22
4 260 โรงเรียนสะนอพิทยาคม 5 12 7
5 261 โรงเรียนแม่ลานวิทยา 3 4 4
6 262 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 35 93 54
7 257 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 16 28 23
รวม 90 215 135
350

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]