สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 248 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 9 28 19
2 249 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ 2 6 3
3 250 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 1 3 2
4 252 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 1 1 1
5 253 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 8 21 15
6 254 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 35 114 56
7 255 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 74 253 119
8 251 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 7 16 12
รวม 137 442 227
669

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]