สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 237 โรงเรียนตากใบ 23 58 37
2 238 โรงเรียนธัญธารวิทยา 7 12 9
3 239 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 10 29 19
4 241 โรงเรียนสุคิรินวิทยา 15 23 19
5 242 โรงเรียนสุไหงโกลก 48 115 75
6 243 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 18 50 32
7 240 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 12 31 22
รวม 133 318 213
531

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]