สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 389 โรงเรียนขนอมพิทยา 10 57 23
2 390 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 2 4 3
3 391 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 3 3 3
4 392 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 39 185 76
5 393 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 3 8 6
6 394 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 12 40 23
7 395 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 3 8 4
8 397 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 27 82 35
9 398 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 4 10 6
10 399 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 24 72 43
11 400 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 13 47 23
12 401 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 1 2 2
13 402 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 5 13 9
14 396 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 2 3 3
รวม 148 534 259
793

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]