สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 365 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 2 4 4
2 366 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 4 6 6
3 367 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 6 6 6
4 368 โรงเรียนชะอวด 9 33 16
5 370 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 22 87 40
6 371 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 6 15 11
7 373 โรงเรียนตระพังพิทยาคม 2 7 4
8 374 โรงเรียนทรายขาววิทยา 2 3 3
9 375 โรงเรียนปากพนัง 29 122 58
10 377 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 3 25 9
11 378 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 11 40 22
12 379 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 2 4 2
13 380 โรงเรียนสตรีปากพนัง 15 28 20
14 381 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 19 65 34
15 382 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 1 1 1
16 383 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 3 5 5
17 384 โรงเรียนเขาพังไกร 1 2 2
18 385 โรงเรียนเชียรใหญ่ 12 53 23
19 386 โรงเรียนเสาธงวิทยา 5 17 7
20 387 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1 1 1
21 388 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 13 18 16
22 369 โรงเรียนชะอวดวิทยา 4 17 8
23 372 โรงเรียนดรุณศึกษา 1 1 1
24 376 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 1 1 1
รวม 174 561 300
861

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]