สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 348 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 4 10 7
2 349 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 4 7 6
3 350 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 10 45 20
4 351 โรงเรียนทุ่งสง 44 166 78
5 352 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 13 20 15
6 353 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 5 6 6
7 354 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 1 1 1
8 355 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 24 124 51
9 356 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 5 12 7
10 357 โรงเรียนนาบอน 4 90 10
11 358 โรงเรียนบางขันวิทยา 15 42 26
12 359 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 1 1 1
13 360 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 4 6 5
14 362 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 2 5 4
15 363 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 56 206 106
16 364 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 2 4 3
17 361 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 3 7 5
รวม 197 752 351
1103

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]