สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 172 โรงเรียนกันตังพิทยากร 32 124 60
2 173 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 3 42 10
3 174 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 26 136 47
4 175 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 13 36 23
5 176 โรงเรียนประชาวิทยา 4 19 9
6 177 โรงเรียนรัษฎา 23 54 44
7 178 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 9 29 16
8 179 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 5 9 6
9 180 โรงเรียนวังวิเศษ 10 26 16
10 181 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 6 16 10
11 182 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 8 21 13
12 183 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 4 23 9
13 184 โรงเรียนห้วยยอด 24 65 41
รวม 167 600 304
904

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]