สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 5 22 10
2 001 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 9 74 25
3 002 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 14 24 19
4 004 โรงเรียนปะทิววิทยา 8 54 18
5 005 โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 1 3 2
6 007 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 10 38 19
7 009 โรงเรียนศรียาภัย 122 334 199
8 010 โรงเรียนศรียาภัย 2 2 6 2
9 011 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 30 119 55
10 012 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 9 22 16
11 003 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 1 1
12 006 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 1 3 2
13 008 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร 3 3 3
รวม 215 703 371
1074

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]