สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 126 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 21 70 38
2 127 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 6 20 11
3 128 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 5 5 5
4 129 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 1 1 1
5 130 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 3 7 5
6 132 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 5 13 10
7 133 โรงเรียนพนมเบญจา 18 46 29
8 136 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 6 32 13
9 137 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 3 23 8
10 138 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 3 11 6
11 139 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 4 7 6
12 141 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 73 210 124
13 142 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 10 27 16
14 143 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1 2 2
15 144 โรงเรียนเมืองกระบี่ 19 95 42
16 145 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 21 49 33
17 131 โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 1 1
18 134 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา 1 1 1
19 140 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 6 47 10
20 135 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 9 25 17
รวม 216 692 378
1070

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]