ลำดับ เขต ผลการแข่งขัน สรุปเหรียญฯ
1 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1] ดูผล ดูเหรียญ
2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2] ดูผล ดูเหรียญ
3 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1] ดูผล ดูเหรียญ
4 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2] ดูผล ดูเหรียญ
5 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3] ดูผล ดูเหรียญ
6 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1] ดูผล ดูเหรียญ
7 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2] ดูผล ดูเหรียญ
8 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3] ดูผล ดูเหรียญ
9 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4] ดูผล ดูเหรียญ
10 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1] ดูผล ดูเหรียญ
11 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2] ดูผล ดูเหรียญ
12 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1] ดูผล ดูเหรียญ
13 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1] ดูผล ดูเหรียญ
14 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2] ดูผล ดูเหรียญ
15 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1] ดูผล ดูเหรียญ
16 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1] ดูผล ดูเหรียญ
17 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1] ดูผล ดูเหรียญ
18 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1] ดูผล ดูเหรียญ
19 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2] ดูผล ดูเหรียญ
20 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 3] ดูผล ดูเหรียญ
21 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1] ดูผล ดูเหรียญ
22 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2] ดูผล ดูเหรียญ
23 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 3] ดูผล ดูเหรียญ
24 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1] ดูผล ดูเหรียญ
25 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 2] ดูผล ดูเหรียญ
26 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 3] ดูผล ดูเหรียญ
27 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1] ดูผล ดูเหรียญ
28 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2] ดูผล ดูเหรียญ
29 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3] ดูผล ดูเหรียญ
30 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1] ดูผล ดูเหรียญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]