งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 6 ม.ค. 2563 9.00 เก็บตัวห้อง 733
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 7 ม.ค. 2563 9.00 เก็บตัวห้อง 733
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 6 ม.ค. 2563 9.00 เก็บตัวห้อง 743
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 7 ม.ค. 2563 9.00 เก็บตัวห้อง 743
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ราชพฤกษ์ 6 ม.ค. 2563 9.00
-
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ราชพฤกษ์ 7 ม.ค. 2563 9.00
-
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุม EP 6 ม.ค. 2563 9.00
-
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุม EP 7 ม.ค. 2563 9.00
-
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 (144) 7 ม.ค. 2563 9.00
-
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126(124) 7 ม.ค. 2563 9.00
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146(144) 7 ม.ค. 2563 13.00
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126(124) 7 ม.ค. 2563 13.00
-
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126(124) 8 ม.ค. 2563 9.00
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146(144) 8 ม.ค. 2563 9.00
-
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126(124) 6 ม.ค. 2563 9.00
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 6 ม.ค. 2563 13.00
-
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141(142) 7 ม.ค. 2563 9.00
-
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121(125) 8 ม.ค. 2563 9.00
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141(142) 8 ม.ค. 2563 9.00
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 6 ม.ค. 2563 9.00
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111(121) 7 ม.ค. 2563 9.00
-
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111(125) 8 ม.ค. 2563 13.00
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126(124) 8 ม.ค. 2563 13.00
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 6 ม.ค. 2563 9.00
-
25 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 7 ม.ค. 2563 9.00
-
26 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 8 ม.ค. 2563 13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]