งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีฯ เวทีโรงละคร ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีฯ เวทีโรงละคร ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีฯ เวทีโรงละคร ชั้น 3 7 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีฯ เวทีโรงละคร ชั้น 3 6 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เวทีโดม 100 ปี กัลยาณีฯ 6 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีฯ เวทีโรงละคร ชั้น 3 8 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เวทีโดม 100 ปี กัลยาณีฯ 8 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เวทีโดม 100 ปี กัลยาณีฯ 7 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีฯ เวทีโรงละคร ชั้น 1 8 ม.ค. 2563 09.00-12.00
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีฯ เวทีโรงละคร ชั้น 1 8 ม.ค. 2563 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]