งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมทิวสน 6 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมทิวสน 7 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้อง หอประชุมธัชมุนี(ด้านหลัง) 6 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้อง หอประชุมธัชมุนี(ด้านหลัง) 7 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 (725 พักเก็บตัว) 6 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 (725 พักเก็บตัว) 7 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้อง หอประชุมธัชมุนี(ด้านหน้า) 7 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้อง หอประชุมธัชมุนี (ด้านหน้า) 6 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726 (727 พักเก็บตัว) 6 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726 (727 พักเก็บตัว) 7 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 231 6 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 231 7 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 231 8 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]