งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง ลานอินทนิน 6 ม.ค. 2563 09.00-13.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง ลานอินทนิน 7 ม.ค. 2563 09.00-13.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง เต็นท์ 2 (T2) 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง เต็นท์ 2 (T2) 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง ลานอินทนิน 8 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง ลานอินทนิน 8 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง ลานอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง ลานอเนกประสงค์ 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง โรงยิมส์ (7) 8 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง เต้นท์ 1 (T1) 8 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง โรงยิมส์ (7) 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง โรงยิมส์ (7) 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง เต้นท์ 1 (T1) 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง เต้นท์ 1 (T1) 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]