งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สนามฟุตบอล 6 ม.ค. 2563 08.30-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สนามฟุตบอล 6 ม.ค. 2563 08.30-12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา หอประชุมทรายแก้ว 7 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 323-326 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 323-326 7 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ห้องประชุมทิดเมือง 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ห้องประชุมทิดเมือง 7 ม.ค. 2563 09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อาคาร 5 ห้อง สมุด 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อาคาร 5 ห้อง สมุด 7 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]