สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีฯ อ.เมือง จ.นครศรีฯ นายจำนงค์ สิงห์สุวรรณ 8.428343, 99.961445 095-0385747
2 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีฯ อ.เมือง จ.นครศรี นายจำนงค์ สิงห์สุวรรณ 8.381945, 99.969908 095-0385747
3 เวทีสนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรี นายจำนงค์ สิงห์สุวรรณ 8.429117, 99.962437 095-0385747
4 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรี นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ 8.430132, 99.963929 081-0773661
5 โรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ นายประทีป ปานเนือง 8.163134, 99.718673 098-0162372
6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรี นายไพสิทธิ์ นิลพัฒน์ 8.660985, 99.926883 080-6495566
7 โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ นายณปวร คงทอง 8.356162, 100.202613 089-4728411
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อ.เมือง จ.นครศรี นางบังอร แป้นคง 8.368970, 100.044801 084-1882031
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อ.พระพรหม จ.นครศรี นายอัศวิน จุลมูล 8.346221, 99.937745 088-7603620
10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรี นางช่อแก้ว จุลนวล 8.438270, 99.923294 093-5835396
11 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรี ดร.บทูร พูลสวัสดิ์ 8.480347, 99.925301 081-9700772

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]