สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

27

23

21

31

รายละเอียดผลการแข่งขัน