การวางแผนเดินทางล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน
เรื่อง  การวางแผนเดินทางล่วงหน้าก่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เรียน  คณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทุกท่าน
         ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6 - 8  มกราคม 2563 นั้น
         เนื่องจากการจราจรภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชติดขัด และหนาแน่นมาก
จึงขอให้ท่านวางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 
โดยเฉพาะสนามการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
         1. กลุ่มสาระภาษาไทย ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  ถนนราชดำเนิน
         2. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช " ณ นครอุทิศ" 
              ถนนราชดำเนิน
         3. กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี (สตริง , ขับร้อง) ณ สนามโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 
             ถนนราชดำเนิน
         4. กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี (ลูกทุ่ง) ณ เวทีกลางสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
             ถนนราชดำเนิน
         5. กลุ่มสาระศิลป - ทัศนศิลป์  ณ สนามโรงเรียนบ้านทวดทอง  ถนนกะโรม
         จึงเรียนมาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าแข่งขันได้วางแผนการเดินทางทราบ
วันศุกร์ ที่ 03 มกราคม 2563 เวลา 10:20 น.