ประกาศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ประกาศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
 
วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:15 น.